Blogs en català, bitàcores

Molt populars | Populars | Coneguts | Poc populars | Gens populars

Tria un nivell de popularitat per a mostrar els seus blogs.L'índex mesura la popularitat en termes numérics, tenint en compte factors com el nombre de comentaris, articles en els darrers dies, visites, usuaris que l'han inclòs als seus blogs preferits, ...
Tin en compte que pot no correspondre's amb la qualitat del blog.
Si detectes un abús del servei perquè algú està intentant augmentar artificialment la popularitat del seu blog, comunican's-ho.

23066430 visitesxarxa social FLOG.cat | Ajuda i suport tècnic | Sobre flog.cat | Contacte | Condicions i privadesa | twitter fotolog